Budowa systemów irygacyjnych wymagała skoordynowanego wysiłku dużych grup ludzi.

Zadanie 1.2/7

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P”przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Budowa systemów irygacyjnych wymagała skoordynowanego wysiłku dużych grup ludzi.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 7.

PRAWDA „P”
 
Oczywiście, że przy systemach irygacyjnych musiały pracować duże grupy ludzi. Dlaczego? Długość rzeki Eufrat to ok. 2800 km. Mniej więcej taka sama odległość dzieli Warszawę i Madryt. Daleko prawda? Jeden Janusz z drugim sąsiadem by tego nie zrobili…