Akt komendacji miał charakter dziedziczny i wiązał trwale rodziny seniora i wasala.

Karta powtórzeniowa | 9.2/89

Rozstrzygnij czy podane zdana są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Akt komendacji miał charakter dziedziczny i wiązał trwale rodziny seniora i wasala.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

FAŁSZ
Akt komendacji nie miał charakteru dziedzicznego, musiał być każdorazowo odnawiany, gdy zmarł przedstawiciel którejkolwiek ze stron, tj. wasal lub senior – z jego spadkobiercą.